Hovedpunkter
18/07/2019

God muskel- og skjeletthelse fra ung alder: seminarsammendrag tilgjengelig nå

@Annie Spratt on Unsplash

EU-OSHA arrangerte i samarbeid med ENETOSH (Det europeiske nettverk for utdanning og opplæring i HMS) et seminar om muskel- og skjelettlidelser blant unge mennesker og arbeidstakere. Seminaret ble organisert innenfor rammen av et oversiktsprosjekt om muskel- og skjelettlidelser og som en oppkjøring til den kommende Et sikkert og godt arbeidsmiljø-kampanjen ”Gode arbeidsplasser sikrer rett belastning”, som starter i oktober 2020.

Arrangementet var en bevisstgjøringsaktivitet om behovet for å fremme muskel- og skjeletthelsen allerede i ung alder. Deltakerne utvekslet ideer i mindre grupper som ble ledet av eksperter på fire ulike felt: forskning, politikk (HMS – ergonomi), praksis (integrasjon av HMS i undervisningen) og kommunikasjon (kroppslig selvbilde).

Les rapportene med hovedkonklusjonene fra hver av arbeidsgruppene

Les mer om forebygging av muskel- og skjelettlidelser

Les den praktiske veiledningen for småbedrifter, Psykososial risiko, stress og muskel- og skjelettlidelser