Hovedpunkter
01/07/2020

Tyskland skal ha formannskapet for Rådet for Den europeiske union fra 1. juli 2020

Tyskland skal lede formannskapet i Rådet — et av Europas viktigste beslutningsorganer — fram til 31. desember 2020. Tyskland overtar etter Kroatia og er førstemann ut av trioen som skal lede formannskapet de neste 18 månedene sammen med Portugal og Slovenia.

Det tyske formannskapet har som mål å bekjempe koronaviruset og håndtere de økonomiske konsekvensene av pandemien, uten at de andre store problemene EU står overfor, blir forsømt. Det overordnede målet er å sikre at Europa er enda sterkere og mer robust enn før når vi er gjennom krisen.

Finn ut mer på vår nettside om emnet

Besøk det tyske EU-formannskapets nettsted

Se videoen ”What is the Council presidency and how does it work?”