Hovedpunkter
15/05/2019

Den framtidige rollen for stordata og kunstig intelligens på arbeidsplassene i Europa

photo: Gerd Altmann via pixabay.com

Bruken av stordata i kombinasjon med maskinlæringsteknologi blir stadig vanligere på arbeidsplassene i Europa. To nye framsynsprosjekter har gått gjennom fordelene og de potensielle risikoene ved bruk av slike digitale nyvinninger innen HMS på arbeidsplassene. Den første artikkelen handler om bruken av stordata for å øke tilsynseffektiviteten og tar for seg målrettingen av HMS-tilsyn.

Den andre artikkelen skisserer hvor og hvordan kunstig intelligens (AI) brukes, f.eks. til personalrelaterte beslutninger på arbeidsplassen (personlighetsanalyser, rekrutteringsprosedyrer), AI-støttet robotikk, samtaleboter på kundestøttesentre eller ”wearable”-teknologi ved produksjonssamlebånd. Begge forfatterne konkluderer med at en kombinasjon av menneskelig og kunstig intelligens er veien å gå.

Forfatterne gir anbefalinger om hvordan de viktigste risikoene bør håndteres. Det er verdt å understreke at det ikke er teknologien i seg selv som gir HMS-fordeler eller -risikoer, men at det heller er anvendelsen av teknologien som skaper negative eller positive betingelser.

Les artiklene om den framtidige rollen for stordata i HMS-tilsyn og om fordeler og risikoer ved AI på arbeidsplassene i Europa.

Se mer informasjon fra EU-OSHA om digitalisering og HMS