You are here

Hovedpunkter
04/04/2017

Oppfølger til ESENER-2 om arbeidstakermedvirkning — sjekk ut resultatene nå!

Hvordan organiseres arbeidstakermedvirkningen når det gjelder HMS-arbeidet på arbeidsplassen? Har bedriften formelle strukturer for ansatterepresentasjon, eller blir arbeidstakerne i stedet involvert mer direkte? For å få svar på dette kan du se nærmere på resultatene fra EU-OSHAs kvalitative studie om arbeidstakermedvirkning og konsultasjon av arbeidstakerne i saker som gjelder helse og sikkerhet på arbeidsplassen, som er en oppfølger til bedriftsundersøkelsen ESENER-2.

Les pressemeldingen

Les rapporten, sammendraget og sju landrapporter

Utforsk funnene i bedriftsundersøkelsen ved bruk av det nettbaserte analyseverktøyet for undersøkelsen