Hovedpunkter
20/03/2020

I VeSafe e-veiledning finner du alt du trenger å vite om kjøretøysikkerhet på arbeidsplassen

 © EU-OSHA /David Tijero Osorio

VeSafe e-veiledning er en interaktiv nettportal med all informasjon du trenger om kjøretøyrelaterte risikoer på arbeidsplassen på ett sted. Den tar for seg sikker kjøring, transport på arbeidsplassen og arbeid på eller ved vei. Denne veiledningen er et samarbeidsprosjekt mellom EU-OSHA og Europakommisjonen og inneholder mange eksempler på god praksis og en oversikt over relevant regelverk. Dessuten er den gratis og enkel å bruke, og informasjonen kan sorteres etter risiko eller kjøretøytype.

Kjøretøyrelaterte ulykker utgjør 40 % av alle arbeidsulykker med døden til følge — så enten du er ansatt, arbeidsgiver eller HMS-ekspert, vil du finne mye interessant i VeSafe e-veiledning!

Gå inn på VeSafe e-veiledning for å finne eksempler på god praksis.

Les deg opp på ulykker og skader hos sjåfører og hvordan disse risikoene kan håndteres.