Bekjempelse av yrkesrelatert kreft: utforsk metodikken for undersøkelse av arbeidstakernes eksponering for kreftrisikofaktorer

Image

© ECL

I lys av Den europeiske kreftuken, som finner sted fra 25. mai til 31. mai, publiserer EU-OSHA supplerende undersøkelsessmateriell som bidrar til kampen mot yrkesrelatert kreft. Etter første funn of gjennom Undersøkelse av arbeidstakernes eksponering (Workers' Exposure Survey, WES) for risikofaktorer for yrkesrelatert kreft i Europa, utgir byrået nå en detaljert metodologisk rapport.

Basert på australsk undersøkelse om arbeidstakernes eksponering og ved hjelp av et innovativt verktøy (OccIDEAS), har WES blitt tilpasset den europeiske konteksten og implementert i seks land. Flere kontroller og prosedyrer for datavekting ble brukt på innsamlede data, noe som sikrer konsistente og objektive resultater av høy kvalitet.

I det nylig utgitte materialet finnes også detaljer om kriterier for inkludering av kreftrisikofaktorer dekket i WES, som stoffinformasjon, helseeffekter og relatert lovgivning.

Oppdag den metodologiske rapporten

Utforsk temadelen på WES

Lær mer fra vår OSHwiki-artikkel om metodikken for undersøkelse av arbeidstakernes eksponering