Hovedpunkter

Back to highlights

Feltarbeid i forbindelse med Det europeiske arbeidsmiljøorganets undersøkelse om risikofaktorer for kreft i startgropen

Image

© EU-OSHA / David Tijero Osorio

Denne innovative undersøkelsen ser på hvordan europeiske arbeidstakere er utsatt for en rekke risikofaktorer for kreft, for å bedre identifisere faktorene som er ansvarlige for de fleste eksponeringene. Slike pålitelige data er avgjørende for både arbeidstakeres helse og sikkerhet, samt en produktiv og bærekraftig økonomi.

Nesten 25 000 intervjuer arrangeres med arbeidstakere i Finland, Frankrike, Tyskland, Ungarn, Irland og Spania. De vil bli kontaktet tilfeldig på mobil og bli stilt spørsmål som gjelder deres nåværende jobb og daglige oppgaver.

Feltarbeidet vil vare frem til januar 2023 og publisering av de første funnene er planlagt til slutten av 2023. Resultater fra undersøkelsen vil komplementeres av sekundære analyser som inkluderer grundige undersøkelser av spesifikke tema.

Lær mer om Undersøkelse om arbeidstakeres eksponering for risikofaktorer for kreft på arbeidsplassen