Hovedpunkter
30/05/2020

Eksponering for risikofaktorer for kreft på arbeidsplassen — en ny undersøkelse for Europa

European Week Against Cancer (europeisk uke for kreftforebygging) — mellom 25. og 31. mai — øker bevisstheten om kreftforebygging, tilgang til behandling og støtte til overlevende.

For å markere denne uken presenterer EU-OSHA dets planer for en ny og innovativ Undersøkelse om arbeidstakeres eksponering for risikofaktorer for kreft på arbeidsplassen. Ved å samle pålitelige data om eksponering på arbeidsplassen, forventes det at undersøkelsen vil fylle betydelige hull i informasjonen vi har om et av de største arbeidsrelaterte helseproblemene i Europa.

Informasjonen som samles inn vil gi et nøyaktig og helhetlig bilde av aktuelle risikoer og vil gi et informasjonsgrunnlag for utformingen av fremtidige forebyggende tiltak. Det forberedende arbeidet med undersøkelsen har allerede begynt, og EU-OSHA planlegger å publisere de første funnene i 2023.

Les prosjektoversikten for den nye undersøkelsen

Besøk våre nettsider om undersøkelsen og arbeidsrelatert kreft

Finn ut mer om «European Week Against Cancer»