Hovedpunkter
08/04/2020

Eksponering for biologiske faktorer på arbeidsplassen: hvordan kan vi beskytte arbeidstakere som er spesielt utsatt?

Image by Irén Nemess from Pixabay

Fem EU-OSHA-diskusjonsnotater identifiserer sektorer hvor arbeidstakere har høy risiko for eksponering for biologiske faktorer: dyrerelaterte yrker, håndtering av avfall og avløpsvann, åkerbruk, jobber som omfatter reiser og kontakt med reisende samt helsevesenet.

Diskusjonsnotatene presenterer funnene fra et forskningsprosjekt som ble utført for å ta fatt på kunnskapsgapet mellom biologiske faktorer på arbeidsplassen og relaterte helseeffekter. De ser på sårbare grupper og fremvoksende risikoer og gir anbefalinger for effektiv forebygging.

Les diskusjonsnotatene

Finn ut mer om arbeidsrelaterte sykdommer fra biologiske faktorer

Les vår nylige artikkel om COVID-19: guidance for the workplace (Covid-19: veiledning for arbeidsplassen)

Sjekk ut denne artikkelen om epidemier og arbeidsplassen