Utforsk leverandørkjedenes rolle i å sikre et godt arbeidmiljø

Image

©  Quality Stock Arts - stock.adobe.com

Som en del av sitt forskningsprogram for å forbedre samsvar med HMS-forskrifter, har EU-OSHA utforsket potensialet i forsyningskjedene — relasjonene mellom kjøpere og selgere — for å fremme HMS.

Ved å utvide forskningsområdet utover tradisjonelle arbeidsforhold har vi undersøkt potensialet som ligger i markedsbaserte praksiser for å forbedre arbeidsforholdene. En grundig litteraturgjennomgang med fokus på forbedring av HMS gjennom forsyningskjeder i landbruk og bygg gir en dyp forståelse av emnet. I tillegg vurderer to retningslinjeorienteringer implementeringen, mulighetene og utfordringene i disse praksisene i landbruks- og byggsektoren.

EU-OSHAs forskningsprogram har som målsetning å inspirere og hjelpe bedrifter med å overholde arbeidsmiljølovgivningen. En overordnet rapport om temaet er tilgjengelig.

Les rapporten og sammendraget Forbedre HMS gjennom forsyningskjeder: markedsbaserte initiativ i landbruks- og byggebransjen og relaterte retningslinjeorienteringer

Se alle publikasjoner om emnet God HMS er bra for bedriften