Hovedpunkter
17/06/2019

EU-OSHAs administrerende direktør snakker om arbeidsrelatert kreft i et intervju med Euronews

I siste sending av Real Economy utforsker Euronews farene på europeiske arbeidsplasser og setter fokus på arbeidsrelatert kreft. I denne episoden vises et intervju med EU-OSHAs administrerende direktør, dr. Christa Sedlatschek, og et eksempel på god praksis fra trebearbeidende industri.

Arbeidsrelatert kreft er en av de største helsetruslene på arbeidsplassene i Europa og står for den høyeste andelen arbeidsrelatert sykdom og død som skyldes arbeidsrelatert sykdom. Gjennom den pågående Et sikkert og godt arbeidsmiljø-kampanjen 2018–19 yter EU-OSHA et vesentlig bidrag i kampen mot arbeidsrelatert kreft, i tråd med verdiene nedfelt i den europeiske søylen for sosiale rettigheter.

Se intervjuet i videoen (tilgjengelig på 12 språk)

Lær mer om det europeiske informasjonstiltaket om kreftsframkallende stoffer – Veikart for kreftfremkallende stoffer

Bruk OiRA-verktøyene, bransjespesifikke risikovurderingsløsninger for små og svært små bedrifter