Hovedpunkter
30/09/2019

Den europeiske arbeidsmiljøuken 2019 nærmer seg med stormskritt

Den 21. oktober setter EU-OSHA sammen med sine partnere i gang Den europeiske arbeidsmiljøuken for å oppmuntre til medvirkningsbasert, aktiv og sikker håndtering av farlige stoffer.

Denne uken er en viktig milepæl for den inneværende Et sikkert og godt arbeidsmiljø-kampanjen, som er tema for hundrevis av arrangementer over hele Europa, som filmframvisninger, arrangementer i sosiale medier, konferanser, utstillinger, konkurranser og kurs.

Hvorfor ikke sjekke hva som skjer nær deg mellom 21. og 25. oktober og finne ut hvordan du kan delta?

Følg Den europeiske arbeidsmiljøuken på Facebook og spre ordet om #EUhealthyworkplaces