Hovedpunkter

Back to highlights

Den europeiske språkdagen – lytt til arbeidsmiljø og helse

Image

© Council of Europe

Den europeiske språkdagen, som markeres den 26. september hvert år, viser frem Europas språklige mangfold og fremmer flerspråklighet og språklæring. Flerspråklighet er også kjernen i EU-OSHAs aktiviteter. Velg mellom over 20 språk og ta en titt på nyheter, temaseksjoner og kampanjemateriale for «Gode arbeidsplasser sikrer rett belastning».

Ta en titt på dette «fakta og moro»-nettstedet med plakater, spill, quiz og sitater

Følg nettarrangementet om språkkompetanse for ungdom «Language competences at the service of youth», organisert av Europakommisjonen i forbindelse med Det europeiske ungdomsåret

Ta del i arrangementer i landet ditt