Hovedpunkter
26/02/2019

Stor tilfredshet blant interessentene med arbeidet EU-OSHA gjør

Spørreundersøkelsen som ble gjennomført blant EU-OSHAs interessenter i 2018, 2018 Stakeholders’ Satisfaction Survey, viser at de er meget tilfredse med arbeidet EU-OSHA gjør. Tilfredshetsnivået er til og med høyere enn i 2016. 89 prosent av interessentene sier at EU-OSHA har de rette prioriteringene innen helse og sikkerhet (HMS), og 87 prosent rapporterer at EU-OSHA tilfører arbeidet som gjøres i de nasjonale HMS-organisasjonene, merverdi. Blant respondentene er arbeidslivsrepresentanter og politikere i og utenfor EU – 86 prosent fra EU-medlemsstatene.

Et overveldende flertall (93 prosent) sier de har brukt arbeidsmiljøorganets arbeid minst én gang. Oftest var det i forbindelse med HMS-saker på foretaks- eller arbeidsplassnivå.

EU-OSHAs innsats for å bidra til å øke bevisstheten og finne løsninger på HMS-risikoer, og derved bidra til en reell forbedring av forholdene på arbeidsplassen, blir høyt verdsatt av interessentene. 

Utforsk resultatene i presentasjonen av ”EU-OSHA Stakeholder Satisfaction Survey 2018”