Hovedpunkter
20/02/2019

EU-OSHAs nye grunnforordning anerkjenner arbeidet byrået har lagt ned og dets framtidige relevans

EU-OSHA ønsker den nye grunnforordningen, som trer i kraft 20. februar 2019, velkommen.

Samtidig som EU-OSHA markerer sine 25 første år, kommer den nye forordningen og anerkjenner hvilken rolle byrået har spilt for å gjøre Europa til et tryggere og sunnere sted å arbeide siden det ble opprettet i 1994. Denne nye forordningen tar hensyn til den raske utviklingen i arbeidslivet og sikrer at EU-OSHA vil fortsette å være relevant, også i framtiden. Den er samkjørt med forordningene til andre EU-byråer som hører inn under Generaldirektoratet for sysselsetting og inneholder noen vesentlige endringer i forhold til den gamle.

Les mer om EU-OSHAs nye grunnforordning

Se nettsiden for vårt 25-årsjubileum