Hovedpunkter
11/03/2019

EU-OSHAs partnernettverk er den viktigste suksessfaktoren

EU-OSHAs store nettverk av partnere og tette samarbeid med over 30 land har spilt en viktig rolle i arbeidet for å fremme en kultur for risikoforebygging i hele Europa i løpet av de 25 siste årene.

Til tross for at den store utvidelsen av EU i 2004 skapte visse utfordringer, fortsatte EU-OSHA å støtte alle medlemsstatene i deres innsats for å nå sine HMS-mål. Et effektivt samarbeid med nasjonale kontaktpunkter og deres trepartsnettverk i tillegg til tette bånd til andre partnere har bidratt til at arbeidsplassene i Europa har blitt tryggere, sunnere og mer produktive.

Les vår nye artikkel for å finne ut hvilken relasjon vi har til våre partnere og EU-medlemsstatene

Les om utvidelsen av EU