You are here

Hovedpunkter
19/06/2018

EU-OSHAs konferanse på høyt nivå fokuserer på de neste trinnene for HMS-arbeidet i små og svært små bedrifter

HMS-håndteringen kan være en stor utfordring for små og svært små bedrifter.

Hvilke retningslinjer, programmer og verktøy er mest effektive for å forbedre HMS-arbeidet i små og svært små bedrifter? Og hvordan kan man hjelpe bedriftene med å få dette til å fungere i praksis?

EU-OSHA svarer sammen med beslutningstakere og arbeidslivsparter på dette ved en konferanse på høyt nivå i Brussel, som fokuserer på kunnskapsbaserte anbefalinger fra de nyeste og mest vidtfavnende prosjektrapportene om små og svært små bedrifter.

Les pressemeldingen

Sjekk den endelige analyserapporten fra SESAME-prosjektet og beslektede publikasjoner

Utforsk HMS i små og svært små bedrifter