Hovedpunkter
12/02/2020

Konferansen om fremtidens arbeidsliv «Future of work» setter søkelyset på viktigheten av HMS

Image by Albert Dezetter from Pixabay

12. februar deltar EU-OSHAs administrerende direktør, Dr Christa Sedlatschek, på den internasjonale konferansen Future of work. Utfordringer og muligheter knyttet til helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen (HMS). Dr Sedlatschek deltar i paneldiskusjonen From research to action oriented policies (fra forskning til handlingsorienterte policyer). Hun vil snakke om fremvoksende risikoer knyttet til kjemiske stoffer og hvordan de kan håndteres og introdusere EU-OSHAs kampanje om muskel- og skjelettlidelser (2020–2022).

Arrangementet, som er organisert av det italienske trygdeinstituttet for arbeidsskader (INAIL) og International Commission of Occupational Health (ICOH), samler internasjonale eksperter for å ta fatt på utfordringene i et arbeidsliv i endring. Søkelyset settes på viktigheten av helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen i lys av demografiske endringer, et arbeidsmarked i endring og den raske teknologiske utviklingen.

Les mer om arrangementet