Hovedpunkter
26/03/2019

EU-OSHAs kampanjepartnere utveksler god praksis for håndtering av farlige stoffer – sammendraget er nå tilgjengelig!

EU-OSHAs kampanjepartnere i Gode arbeidsplasser håndterer farlige stoffer og andre eksperter møttes til et to dagers arrangement i Brussel for å dele kunnskap og erfaringer. I seminarer og plenumsøkter debatterte deltakerne måter å håndtere eksponering for kreftframkallende stoffer og andre farlige stoffer på arbeidsplassen. Viktigheten av tverrfaglig innsats innen HMS, effektive systemer for risikovurdering og god kommunikasjon på alle nivåer var blant temaene som ble tatt opp.

Arrangementet markerte et ti år langt partnerskap, og EU-OSHAs lengstvarende offisielle kampanjepartnere og mest aktive mediepartnere i 2018 ble hedret for sine enestående bidrag til EU-OSHAs Et sikkert og godt arbeidsmiljø-kampanjer.

Se hva ekspertene hadde å si ved å sjekke sammendraget og presentasjonene

Sjekk hva som skjedde på Twitter under arrangementet og ta en titt på en bildesamling 

Sjekk våre verktøy og andre ressurser for håndtering av farlige stoffer på arbeidsplassen