Hovedpunkter
04/11/2019

EU-OSHA deltar på fagmessen A+A i Düsseldorf

Fra 5. til 8. november 2019 deltar EU-OSHA på den 36. utgaven av den internasjonale kongressen og fagmessen A+A om sikkerhet og helse på arbeidsplassen.

EU-OSHAs direktør vil snakke om fremtiden til arbeidsmiljø i Europa og vil dekke strategier, prosjekter og nettverk.

Andre bidrag dekker forekomst, årsaker og kostnader ved arbeidsrelaterte uhell og sykdom, Vision Zero-prosjektet og farlige stoffer, forebygging ved hjelp av risikovurdering og implementering i små og mellomstore bedrifter.

EU-OSHA deltar også i flere nettverksmøter og workshoper, eksempelvis en med ENETOSH hvor det vil diskuteres hvordan man når yngre mennesker med undervisning og opplæring i arbeidsmiljø.

Se nettstedet til kongressen og fagmessen A+A