Hovedpunkter
16/01/2020

EU-OSHA er en suksesshistorie, sier EU-kommissær for arbeid og sosiale rettigheter

Arbeidsmarkedet er i stadig utvikling, og med det kommer stadig nye risikoer for arbeideres sikkerhet og helse. Selskaper og medlemsland må snakke om og dele gode fremgangsmåter, og nå ut til bedrifter, samlingspunkter og lokale fabrikker. I en videomelding til EU-OSHA anerkjenner EU-kommissær for arbeid og sosiale rettigheter, Nicolas Schmit, EU-OSHAs bidrag med hensyn til å styrke selskaper med nettbaserte verktøy for risikovurdering, samt hjelpe Europakommisjonen med å forutse nye risikoer. Han fremhever også effektiviteten av kontaktpunktnettverket med hensyn til formidling av kunnskap og oppmuntring til arbeidssikkerhet og helse på nasjonalt nivå.

EU-OSHA må stå i spissen for å øke bevisstheten om morgendagens utfordringer for Europas arbeidsplasser, som effektene av digitalisering, en aldrende arbeidsstyrke og nye former for arbeid, avslutter Schmit.

EU-OSHA ønsker Schmit velkommen når han nå trer inn i sitt nye mandat som Europas fanebærer for arbeidsmiljø, og setter pris på hans vennlige anerkjennelse av arbeidet vårt gjennom de siste 25 årene.

Se videomeldingen til EU-OSHA fra Nicolas Schmit, EU-kommissær for arbeid og sosiale rettigheter