You are here

Hovedpunkter
04/09/2017

Arbeidsrelaterte ulykker og skader koster EU 476 milliarder euro hvert år, ifølge nye globale beregninger

De økonomiske argumentene for helse- og sikkerhetsarbeid på arbeidsplassen har aldri vært mer overbevisende. Ifølge nye estimater fra prosjektet om nytte- og kostnadsanalyser av HMS koster arbeidsrelaterte skader og sykdommer EU rundt 476 milliarder euro årlig. Kostnadene ved arbeidsrelatert kreft alene beløper seg til 119,5 milliarder euro.

I dette prosjektet, som gjennomføres i samarbeid med Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO) og andre partnere, utvikler EU-OSHA en metode for å regne ut de omtrentlige kostnadene ved ineffektive eller ikke-eksisterende HMS-tiltak. Ved hjelp av denne metoden blir det mulig å måle hva dette totalt sett koster samfunnet, og resultatene vil gi politikere og beslutningstakere en bedre forståelse av de økonomiske konsekvensene av dårlig sikkerhet og helse på arbeidsplassen.

De nyeste funnene fra prosjektet og et interaktivt, brukervennlig datavisualiseringsverktøy presenteres på den 21. verdenskongressen for helse og sikkerhet på arbeidsplassen i Singapore.

Les pressemeldingen

Få tilgang til visualiseringsverktøyet

Les mer om de økonomiske fordelene ved god HMS-praksis

Se foto