You are here

Hovedpunkter
24/09/2018

EU-OSHA deltar i det østerrikske EU-formannskapets konferanse om kreftframkallende stoffer

 Hva kan gjøres for å forebygge de skadelige virkningene av kreftframkallende stoffer på arbeidsplassen, og hvilke problemstillinger er i ferd med å dukke opp på dette området?

Den 24.–25. september er Det østerrikske formannskapet i Rådet for Den europeiske union vertskap for en konferanse på høyt nivå, “Kampen mot yrkesrelatert kreft”, i Wien. En rekke foredragsholdere og deltakere, herunder politikere, sosiale partnere og eksperter på området, utforsker måter å beskytte arbeidstakerne i Europa mot eksponering for kreftframkallende stoffer på arbeidsplassen.

EU-OSHA leder en økt som tar for seg god praksis, retningslinjer og bevisstgjøringsinitiativer som EUs veikart for kreftframkallende stoffer og presenterer Et sikkert og godt arbeidsmiljø-kampanjen for 2018–19 i plenum.

Les pressemeldingen

Utforsk problemstillingene rundt kreftframkallende stoffer på arbeidsplassen

Lær mer om EUs veikart for kreftframkallende stoffer