Hovedpunkter
04/02/2019

EU-OSHA markerer verdens kreftdag ved å annonsere en undersøkelse om eksponering for risikofaktorer for kreft på arbeidsplassen

Kreft er en viktig årsak til arbeidsrelaterte dødsfall i Europa. For å beskytte arbeidstakere og bekjempe arbeidsrelatert kreft trenger vi pålitelige og sammenlignbare data om eksponering for risikofaktorer for kreft på arbeidsplassene i Europa.

EU-OSHA har derfor på verdens kreftdag gleden av å kunngjøre at trepartsstyret har gitt grønt lys til å starte arbeidet med en dataassistert telefonundersøkelse i 2020 for å anslå arbeidstakeres eksponering for risikofaktorer for kreft.

Les rapporten og sammendragsrapporten fra forstudien om utvikling av telefonundersøkelsen.

Les vår sammendragsrapport om politikk, initiativer og god praksis om rehabilitering og tilbakevending til arbeid etter kreft, tilgjengelig på 14 språk.

Finn nyttige råd til arbeidsgivere om tilbakevending til jobb for ansatte med kreftdiagnose, tilgjengelig på 25 språk.