Hovedpunkter
03/12/2019

EU-OSHA tar en titt på fremtiden og ser frem til vellykkede år fremover

EU-OSHAs 25-årsjubileum nærmer seg slutten. I vår siste artikkel i serien ser vi på hva instituttet gjør for å foregripe nye og framvoksende utfordringer innen helse og sikkerhet på arbeidsplassen.

I 2005 opprettet EU-OSHA Det europeiske risikoobservatoriet (ERO) for å samle pålitelige data om endringer i arbeidet og deres sannsynlige konsekvenser for helse og sikkerhet på arbeidsplassen (HMS). En serie framsynsstudier fortsetter dette arbeidet. Emner som er dekket til dags dato inkluderer grønne jobber og digitalisering.

Disse prosjektene har som mål å informere beslutningstakere og andre interessenter for å sikre rettidig og effektiv forebygging av fremtidige HMS-utfordringer.

Les vår siste 25-årsjubileumsartikkel om hvordan EU-OSHA foregriper fremtidige utfordringer

Besøk seksjonen om framvoksende risikoer på nettstedet vårt for å finne ut mer

Les hele serien med 25-årsjubileumsartikler publisert i 2019