You are here

Hovedpunkter
30/10/2018

EU-OSHA lanserer nå databasen over farlige stoffer — sjekk den ut!

Omgås du med farlige stoffer i arbeidet ditt, eller har du ansatte som gjør det? Trenger du mer informasjon om hvordan du kan vurdere og håndtere disse risikoene? I så fall bør du ta en titt på den store nye databasen til EU-OSHA med praktiske verktøy og veiledning om farlige stoffer, med lenker til nyttige ressurser og audiovisuelle verktøy fra medlemsstatene, EU og andre steder i verden. Her vil du finne flere nye case-studier som er utarbeidet i tilknytning til den pågående Et sikkert og godt arbeidsmiljø-kampanjen, med eksempler fra virkeligheten på god praksis når det gjelder håndtering av farlige stoffer.

Databasen har hundrevis av oppslag om alt fra opplæring og risikovurderinger til kreftframkallende stoffer og substitusjon. Dessuten er det enkelt å søke i den, så om du er interessert i et bestemt land, en bestemt bransje, en bestemt arbeidsoppgave eller en bestemt risiko, vil du kjapt og enkelt finne nøyaktig de ressursene du leter etter her.

Søk i databasen over farlige stoffer nå

Les mer om kampanjen Gode arbeidsplasser håndterer farlige stoffer