EU-OSHA og Napo ønsker å sende deg en julehilsen med et ekstra dryss av HMS

Image

© EU-OSHA

Vi ønsker å takke vårt engasjerte nettverk av nasjonale kontaktpunkter, partene i arbeidslivet, kampanjepartnere, berørte aktører og venner. Bare gjennom samarbeid kan vi sikre at arbeidsplassene i Europa og andre steder er trygge nå og i framtiden. Vi setter stor pris på den sterke støtten fra dere.
Inn mot 2024 gleder vi oss til å videreføre samarbeidet for å motivere og hjelpe bedrifter og organisasjoner med å ivareta de ansattes velferd og bygge opp en kultur der det gjelder å forebygge risiko i et stadig mer digitalisert arbeidsliv.

Vi ønsker alle en riktig god jul og et godt nytt år!