EU-arbeidsinspektører er viktig for å gjøre arbeidsmiljøsikkerhet til en realitet

Image

© Pexels

Arbeidsinspektorater gjennom systemer av sanksjoner og standardiserte tiltak er ment å støtte samsvar med arbeidsmiljøkrav i EU. Disse systemene involverer stedsinspeksjoner av arbeidsinspektører for overvåking og håndhevelse av nasjonale lover samt strategier relatert til forebygging av ulykker og dårlig helse på arbeidsplassen. Ulike tilnærminger og implementeringer av slike systemer finnes i ulike europeiske land.

En skreddersydd respons kan spille en vesentlig rolle for å sikre samsvar. Dette er vanligvis proporsjonalt, alt fra anbefalinger til administrative bøter og straffeforfølgelser. Et standardisert arbeidsplassikkerhetstiltak kan vurderes for å gjøre beslutningstaking lettere. Innsats er ment å skape trygge og sunne arbeidsmiljøer til nytte for alle, med nulltoleranse for overtreldelser.

Les diskusjonsartikkelen Supporting compliance of occupational safety and health requirements – European labour inspection systems of sanctions and standardised measures (Støtte samsvar for krav til sikkerhet på arbeidsplassen – europeiske arbeidsinspeksjonssystemer for sanksjoner og standardiserte tiltak)

Finn OSHWiki-artikkelen The Role of Sanctions in European Labour Inspection Policy and Practice (Sanksjoners rolle i europeisk arbeidsinspeksjonsretningslinjer og -praksiser)

Se vårt temaavsnitt Improving compliance with OSH regulations (Forbedre samsvar med OSH-forskrifter)