ESENER-workshop setter fokuset på arbeidsmiljø og helse i Europas utdanningssektor

Image

© Drazen - stock.adobe.com

Tidspress, langvarig sittestilling, høye støynivåer og omgang med vanskelige elever og foreldre – en ESENER-studie avslører at arbeidstakere innen utdanningssektoren daglig blir utsatt for en rekke alvorlige risikofaktorer for muskel- og skjelettsykdommer og psykiske lidelser.

Behovet for en sterkere satsing på arbeidsmiljø og HMS-styring innen sektoren er årsaken til at EU-OSHA-eksperter, representanter fra Europakommisjonen og partene i arbeidslivet i Europa samles den 26. april for å diskutere studiens hovedfunn på nettet. 

Workshopen er sentrert rundt data fra tre gjennomføringer av den europeiske bedriftsundersøkelsen om nye og framvoksende risikoer (ESENER), samt funn fra ekspertintervjuer med interessenter innen sektoren. Arrangementet kommer til å fokusere spesifikt på hvordan man kan håndtere mangler i risikovurderinger grunnet den digitale omstillingen innen undervisning og konsekvensene av covid-19.

Registrer deg for å delta gratis på webinaret om HMS-styring i utdanningssektoren: OSH Management in the Education sector - what are European workplaces telling us?

Les rapporten og sammendraget Utdanning – resultater fra den europeiske bedriftsundersøkelsen om nye og framvoksende risikoer (ESENER)

Se gjennom alle resultatene fra undersøkelsen i sektoren i ESENERs datavisualisering