Hovedpunkter

Back to highlights

ESENER-undersøkelsen setter fokus på digitale teknologier og covid-19 som nye HMS-utfordringer

Image

© EU-OSHA

Digitaliseringen er identifisert som en helt klar HMS-risiko i 2019-utgaven av Den europeiske bedriftsundersøkelsen om nye og framvoksende risikoer (ESENER). Til tross for økningen i bruken av roboter, bærbare datamaskiner, smarttelefoner og «wearable»-enheter er det mindre enn én av fire arbeidsplasser som har diskutert mulige implikasjoner av disse teknologiene for arbeidstakernes helse og sikkerhet.

Oppfølgingsstudier har avdekket at psykososiale risikoer og endringer i arbeidspraksis er andre utfordringer koronapandemien har ført med seg. For å løse disse problemene er det viktig med økt arbeidstakermedvirkning for å identifisere og forebygge risiko, og lovgivning for å styrke overholdelsen av HMS-regelverket.

Oversiktsrapporten for ESENER 2019 tar opp alle disse temaene. Grunnlaget er data fra over 45 000 respondenter på store og små arbeidsplasser fra alle bransjer i 33 land i Europa. ESENER er et ledende overvåkingsverktøy for HMS-styring og en sentral referansekilde for europeiske og nasjonale beslutningstakere.

Last ned oversiktsrapporten og sammendraget

Klikk her for Teknisk vedlegg