Hovedpunkter
05/09/2019

ESENER: et øyeblikksbilde av HMS-ledelse i Europa

 © EU-OSHA / Michel Wielick, Netherlands

EU-OSHAs ESENER-undersøkelse hjelper oss å forstå hvordan europeiske arbeidsplasser håndterer helse og sikkerhet, og hva de gjør for å fremme deres ansattes trivsel og velferd. Resultatene har blitt en enorm verdifull ressurs for beslutningstakere på nasjonalt og europeisk nivå.

Les vår nye 25-årsjubileumsartikkel om ESENERs rolle i EU-OSHAs arbeid

Besøk ESENER-delen av nettstedet vårt

Utforsk funnene fra ESENER ved å bruke det interaktive analyseverktøyet for undersøkelsen