You are here

Hovedpunkter
26/07/2017

Framvoksende risikoer: Vi må handle nå for å sikre at morgendagens arbeidsplasser er trygge og helsefremmende

Besøk EU-OSHAs seksjon om framvoksende risikoer for å finne ut mer om arbeidet vårt på dette viktige området. Nye og framvoksende risikoer — forårsaket for eksempel av nye former for arbeid eller innovative arbeidsprosesser — foregripes og analyseres gjennom vårt europeiske risikoobservatorium.

Blant emnene som tas opp, er arbeidstakeres helse og sikkerhet i grønne jobber, håndtering av nanomaterialer på arbeidsplassen og utvikling innen IKT og digitalisering av arbeidslivet.

Våre framsynsprosjekter ser på framtiden for arbeidslivet og hvordan endringer vil påvirke helse og sikkerhet. Forskningen som gjøres, kan hjelpe eksperter og politiske beslutningstakere med å finne måter de kan sikre et sikkert og godt arbeidsmiljø for Europas arbeidstakere i framtiden.

Seksjonen inneholder også drøftingsdokumenter fra eksperter om for eksempel nettdugnad, robotteknologi, prestasjonsfremmende legemidler, 3D-utskrift og overvåkingsteknologier.

Besøk seksjonen om framvoksende risikoer