Hovedpunkter
27/11/2019

Eksperter forenes om bekjempelse av arbeidsrelatert kreft på det finske EU-formannskapets konferanse

Som en støtte til Veikartet for kreftframkallende stoffer arrangerer Finlands formannskap i Rådet for Den europeiske union en egen konferanse 27.–28. november, “Samarbeid for å bekjempe arbeidsrelatert kreft”.

I tillegg til EU-OSHA vil det blant deltakerne finnes eksperter fra Europakommisjonen, partene i arbeidslivet og nasjonale organer med ansvar for HMS.

Formålet? Å dele kunnskap og god praksis om reduksjon av eksponering for kreftframkallende stoffer på arbeidsplassen, og å se på hva veikartet har ført til så langt, og hva som fortsatt gjenstår.

Se nærmere opplysninger om arrangementet

Lær mer om veikartet og EU-OSHAs rolle

Les mer om EU-OSHAs kampanje Gode arbeidsplasser håndterer farlige stoffer