Effektiv implementering av smarte digitale overvåkingssystemer for helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen og inkludering

Image

© sitthiphong - stock.adobe.com

Smarte digitale overvåkingssystemer for helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen (HMS) bruker digitale teknologier for å overvåke risikoer og forebygge arbeidsulykker og dårlig helse. Disse teknologiene er blant annet å finne i wearables, utstyr eller telefonapper, og har potensialet til å gjøre arbeidsplasser tryggere.

Ved å støtte og møte behovene til bestemte arbeidstakergrupper som eldre, arbeidsinnvandrere, fagfolk med nedsatt funksjonsevne og gravide kvinner kan disse systemene også fremme inkludering og mangfold.

Visse aspekter ved disse teknologiene må imidlertid håndteres først slik at de vil være vellykkede og fordelaktige for alle: arbeidstakermedvirkning og organisasjonskultur, bedriftsstruktur, teknologisk infrastruktur og så videre.

Våre to nye diskusjonsnotater forklarer hvordan inkluderende, smarte digitale overvåkingssystemer kan implementeres på en effektiv måte. Ta en titt!

Digitale systemer for arbeidsmiljøovervåking: implementering av nye teknologier for overvåking av arbeidsmiljø og helse

Digitale systemer for arbeidsmiljøovervåking: fremmer inkludering og mangfold på arbeidsplassen