You are here

Hovedpunkter
08/11/2016

EU-OSHA setter søkelyset på de økonomiske konsekvensene av god og dårlig HMS-styring

For å forstå hvor mye arbeidsrelaterte sykdommer og dødsfall koster og hva man virkelig kan oppnå med god HMS-styring, er det viktig med data av god kvalitet.

EU-OSHA tar tak i denne utfordringen med sammendragsprosjektet ”kostnader og fordeler ved god HMS”. Prosjektet er delt inn i to faser, og målet er å utvikle en metode for kostnadsberegning som gir pålitelige overslag over kostnadene.

Prosjektet er basert på en storskalastudie for å identifisere og vurdere tilgjengelige data i hver enkelt medlemsstat. Resultatene fra studien skal brukes til å utarbeide en avansert metode for kostnadsberegning basert på nasjonale datakilder.

Les mer om prosjektet ”kostnader og fordeler ved god HMS” på nettstedet vårt