Bli kjent med våre offisielle kampanjepartnere — virksomheter som baner veien for en trygg og god digitalisering på arbeidsplassen

Image

© EU-OSHA

Møt de første partnerne i «Godt og trygt arbeidsmiljø i et digitalt arbeidsliv»-kampanjen.

Disse virksomhetene, fra både privat og offentlig sektor, jobber aktivt for at digitalisering på arbeidsplassen skal handle om mennesket. Det er budskapet som skal ut til alle hjørner av Europa.

Kan det være noe for virksomheten din? Offisielle kampanjepartnere blir mer synlige og får mulighet til å fremme sin virksomhet. Samtidig får de et større nettverk med likesinnede organisasjoner og bedrifter som er opptatt av arbeidstakernes velferd.

Du kan fortsatt søke, men husk at søknadsfristen er 20. desember!

Bli kjent med partnerne, eller søk om å bli offisiell kampanjepartner selv!