Hovedpunkter
14/12/2018

Les om en ny studie om systemer for tidlig varsling om arbeidsrelaterte sykdommer

Varslings- og overvåkingssystemer kan gi tidlig varsel om nye og fremvoksende risikoer og arbeidsrelaterte sykdommer, til aktører innen arbeidssikkerhet og helse og dem som utarbeider retningslinjer. Rapporten gir en grundig analyse av en rekke vellykkede tilnærminger til varsling og overvåking, både i og utenfor EU.

Den vurderer hvordan disse tilnærmingene kan gjennomføres i andre land, eller hvordan en varslingsfunksjon kan bygges inn i eksisterende overvåkingssystemer. Den konkluderer også med at det er viktig å kommunisere bedre om alarm- og overvåkingssystemenes bidrag til bevisbasert forebygging og policy, for at personer rapporterer til systemene forblir motivert, og for å tilveiebringe tilstrekkelig politisk støtte og økonomiske ressurser samt for å oppmuntre til internasjonalt samarbeid og deling av data i EU.

Les pressemeldingen

Last ned endelig rapport og sammendrag

Finn ut mer om varslings- og overvåkingssystemer