Utforsk nye HMS-indikatorer for sysselsettingsprognoser og estimater om den psykososiale dimensjonen av arbeidsrelaterte sykdommer i Europa

Image

© EU-OSHA

Datavisualiseringsverktøyet HMS-barometer er blitt oppdatert med nye indikatorer som gir oppdatert informasjon om arbeidsmiljøet i hele Europa. 

Spesielt tilbyr den nyeste framskrivingsseksjonen kvantitative prognoser for framtidige trender i sysselsetting – basert på Cedefops kompetanseframskriving.

I tillegg foreligger det nå estimater for den arbeidsrelaterte sykdomsbyrden som skyldes psykososiale problemer, kreft eller muskel- og skjelettlidelser basert på ICOH-studier.

Til slutt har den nye ressursseksjonen både publikasjoner og landsrapporter for enkel tilgang.

Sjekk ut alle funksjonene i visualiseringsverktøyet HMS-barometer