Arbeid på digitale plattformer: nye artikler ser nærmere på mangfold i arbeidsstyrken, konsekvenser for HMS og tiltak for forebygging og håndtering av risiko

Image

© Gorodenkoff - adobe.stock

Digitale arbeidsplattformer har forandret arbeidslivet og brakt nye utfordringer som må håndteres. Over 500 slike plattformer er for tiden aktive i EU. Selv som de skaper mange sysselsettingsmuligheter, utsettes deres arbeidstakere for risikoer som arbeidsintensivering, begrenset anvendelse av HMS-forskrifter og jobbusikkerhet. For enkelte arbeidstakergrupper, som personer med funksjonshemming eller migranter, kan arbeid gjennom digitale arbeidsplattformer imidlertid også utgjøre en mulighet til å komme inn på eller tilbake til arbeidsmarkedet.

To nye diskusjonsnotater, som utgjør en del av vårt forskningsprosjekt om digitalisering, gir innsikt i:

Forebygging og håndtering av helse- og sikkerhetsrisikoer innen digital plattformarbeid, med eksempler på praksis og verktøy som brukes av digitale plattformer for å fremme trygge arbeidsforhold.

Mangfold i arbeidslivet og digitale arbeidsplattformer: konsekvenser for arbeidsmiljø og helse, som drøfter hvordan arbeid på digitale plattformer kan være et springbrett inn i arbeidslivet for bestemte arbeidstakergrupper.

Arbeid på digitale plattformer er et av prioriteringsområdene i vår kommende 2023-25-kampanje «Et sikkert og godt arbeidsmiljø i den digitale tidsalder».

Ta en titt på våre tidligere publikasjoner for mer informasjon!