You are here

Hovedpunkter
10/09/2018

Farlige stoffer: Infoark om regelverk og erstatning

Som en del av Et sikkert og godt arbeidsmiljø-kampanjen for 2018–2019 har EU-OSHA publisert to infoark som er tilgjengelige på flere språk.

“Rettslig ramme for farlige stoffer på arbeidsplassen” gir et oversiktlig, praktisk sammendrag av relevant EU-lovgivning på dette området.

“Erstatning av farlige stoffer på arbeidsplassen” gir samlet informasjon om hvordan risikoen som visse farlige stoffer utgjør, kan elimineres totalt. Dette er ofte den beste løsningen.

Gå til nettstedet Gode arbeidsplasser håndterer farlige stoffer