Hovedpunkter
28/07/2020

Covid-19-pandemien forsterker behovet for å beskytte arbeidstakere mot eksponering for biologiske agens

Image by anjawbk from Pixabay

En ny rapport som oppsummerer funnene fra et stort EU-OSHA-prosjekt tar sikte på å øke bevisstheten om eksponering for biologiske faktorer på arbeidsplassen og gi viktig informasjon til politiske beslutningstakere.

Eksponering for biologiske agens på arbeidsplassen er forbundet med mange helseproblemer, inkludert smittsomme sykdommer og allergier. Selv om mange forskjellige yrker er berørt, er det generelt manglende bevissthet om dette problemet.

Prosjektets funn er spesielt relevante i sammenheng med den nåværende covid-19-pandemien og understreker viktigheten av å øke bevisstheten om og fremme forebyggingen av arbeidsrelaterte sykdommer forårsaket av biologiske agens på alle nivåer.

Les nyhetsoppslaget for å finne ut mer

Last ned den endelige rapporten og sammendraget

Finn ut mer om arbeidsrelaterte sykdommer forårsaket av biologiske agens

Ta en titt på disse PowerPoint-presentasjonene om prosjektet og dets funn: for fagkyndige og for ikke-fagkyndige