Hovedpunkter
16/04/2020

Utbrudd av koronavirus-sykdom (COVID-19) og helse og sikkerhet på arbeidsplassen

Source: ecdc.europa.eu

EU-OSHAs søsterbyrå, Det europeiske senter for forebygging av og kontroll med sykdommer (ECDC), holder nøye øye med spredningen av koronaviruset og legger jevnlig ut oppdateringer og ressurser på sitt nettsted.

Verdens helseorganisasjon (WHO), Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO) og Canadian Centre for Occupational Health and Safety (CCOSH) har også publisert praktisk informasjon for arbeidsgivere og arbeidstakere.

Besøk ECDCs nettsted

Last ned WHOs veiledning Getting your workplace ready for COVID-19

Sjekk CCOHS’ faktaark om koronaviruset

EU-OSHA's resources:

Av andre WHO- og ILO-ressurser kan nevnes: