Leverandørkjeder for bygge- og landbruksvarer: Kan forholdet mellom kjøper og leverandør påvirke arbeidsmiljøet?

Image
SuCo-Construction-and-Agri-Food

© phonlamaiphoto - stock.adobe.com

En rekke publikasjoner om hvordan forholdet mellom kjøper og leverandør i sektoren for bygge- og landbruksvarer kan forbedre arbeidsmiljøet, legger fram ferske kasusstudier og anbefalinger for beslutningstakere og aktører.

En hovedrapport og diverse mindre rapporter inneholder informasjon om forskjeller og likheter mellom de to sektorene. Hovedrapporten presenterer funnene fra EU-OSHAs prosjekt «Leverage Instruments for OSH» (Lift-OSH) og omfatter åtte dybdegående kasusstudier fra Danmark, Irland, Estland, Spania og Belgia. Rapporten gjennomgår markedspraksis for å bidra til sikrere og bedre arbeidsforhold.

Les hele rapporten her

Utforsk de mindre rapportene om styring av leverandørkjeden i sektorene for bygge- og landbruksvarer

Oppdag markedspraksis som passer for industrisektoren

Oppdag vårt temaavsnitt om Bedre overholdelse av arbeidsmiljøforskrifter