Sirkulærøkonomi for et mer bærekraftig, tryggere og sunnere arbeidsliv i fremtiden

Image
Circular economy illustration

© yokie - stock.adobe.com

Sirkulærøkonomi er av avgjørende betydning i kampen mot klimaendringer. En bærekraftig fremtid kan imidlertid ikke utvikles uten å sikre arbeidstakeres helse og sikkerhet på arbeidsplassen. Den gode nyheten er at de kan være gjensidig fordelaktige!

Vår framsynsstudie om emnet tok en reise inn i fremtiden for å undersøke hvordan verden kommer til å se ut i 2040 etter en overgang til en sirkulærøkonomi, og hvordan dette vil påvirke arbeidstakeres arbeidsmiljø og helse.

I denne andre fasen ble de 4 makroscenariene som ble utviklet i fase 1 tilpasset, og 16 mikroscenarier utarbeidet for å dekke ulike arbeidstakergrupper, herunder lavt og høyt kvalifiserte arbeidstakere samt arbeidsinnvandrere innen bygg og anleggs-, transport- og industrisektoren.

Hvis du ønsker en fullstendig oversikt, kan du ta en titt på rapporten og sammendraget.

Fire rapporter med ulike innfallsvinkler er også tilgjengelige: hovedfunn, sårbare arbeidstakere, arbeidstakere fra de mest berørte sektorene og politiske pekepinner for sentrale interessenter.

Se vår temaside om Sirkulærøkonomi og dens innvirkninger på arbeidsmiljø og helse for mer informasjon og publikasjoner