Hovedpunkter
18/06/2020

Endringer i forsyningskjeder: utfordringer og muligheter for trygge og sunne arbeidsplasser

Image by Gerd Altmann from Pixabay

Utvidelsen av global handel de siste tiårene har ført til en vekst av tverrnasjonale leverandørforhold. Dette har ofte blitt ledsaget av en trend innenfor medlemslandene mot outsourcing i leverandørkjedene.

Dette diskusjonsnotatet ser på utfordringene og mulighetene som oppstår for trygge og sunne arbeidsplasser som følge av nylige og fremtidige endringer i leverandørkjedeforholdene. Forfatterne gir eksempler på god praksis og drøfter veien fremover.

Les diskusjonsnotatet om leverandørkjeden og deres nåværende og fremtidige implikasjoner for et trygt og sunt arbeidsmiljø

Les også konklusjonene fra EU-OSHA-seminaret som ble holdt i februar for å revidere en serie med diskusjonsnotater om «arbeidets fremtid»