Kreftrisikofaktorer i Europa – se de første funnene fra EU-OSHAs undersøkelse av eksponering blant arbeidstakere

Image

For å bidra i kampen mot arbeidsrelatert kreft har EU-OSHA gjennomført en undersøkelse om eksponering for kreftrisikofaktorer blant arbeidstakere (WES) i Europa. Målet er bedre å kartlegge risikofaktorer på arbeidsplasser som kan føre til sykdommen, og framlegge aktuelle og omfattende data som kan brukes til forebygging, bevisstgjøring og politikkutforming.

Tusenvis av arbeidstakere i seks EU-land (Tyskland, Irland, Spania, Frankrike, Ungarn og Finland) ble intervjuet for å anslå hvor sannsynlig det var at de var eksponert for 24 kjente kreftrisikofaktorer, blant annet industrikjemikalier, prosessgenererte stoffer og stoffblandinger og fysiske risikofaktorer.

Undersøkelsen viser at UV-stråling og dieselutslipp er de hyppigste kreftrisikofaktorene arbeidstakere eksponeres for på europeiske arbeidsplasser. De første funnene gir også et innblikk i de verdifulle dataene som kan innhentes fra undersøkelsen.  

Les pressemeldingen

Se de første funnene og metodesammendraget

Les mer i vårt nye område om undersøkelsen på nettet.