Kan digitale overvåkingssystemer omdefinere arbeidernes sikkerhet og helse?

Image

© Ivan Samkov on Pexels

Implementering av digitale overvåkingssystemer for helse, miljø og sikkerhet (HMS) som apper, kameraer og wearables kan gjøre arbeidsplassene tryggere. Enten målet er proaktivt (forebygging) eller reaktivt (reduserende), avhenger deres suksess ofte av nøyaktigheten i informasjonen de samler inn og analyserer. Det er like viktig å utstyre arbeidsgivere og arbeidstakere med den informasjonen de trenger for å veie opp fordeler og ulemper, og legge til rette for en god implementering.

To nye rapporter utforsker utfordringene og mulighetene til smarte digitale overvåkingssystemer for HMS. Den ene rapporten fordyper seg i typer, formål og bruk av digitale overvåkingssystemer. En annen presenterer eksempler på beste praksis for vellykket integrering av nye overvåkingssystemer på arbeidsplassen.

Se rapportene og sammendragene:

Smarte digitale overvåkingssystemer for helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen: bruksområder og utfordringer

Smarte digitale overvåkingssystemer for helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen: ressurser for utforming, implementering og bruk på arbeidsplassen

Finn ut mer i avsnittet Digitalisering av arbeid