Hovedpunkter
21/11/2019

Biologiske agenser på arbeidsplassen – hvilke helseproblemer kan oppstå som følge av arbeid med farlige stoffer og hvilke tiltak kan iverksettes?

© INSHT

I den nye rapporten går vi gjennom den vitenskapelige litteraturen angående bestemte arbeidsrelaterte sykdommer, slik som smittsomme sykdommer og allergier som er forårsaket av biologiske agenser. Den inkluderer også funnene fra en undersøkelse av eksperter og en evaluering av systemer som brukes av EUs medlemsstater for å overvåke slike sykdommer og eksponering. Rapporten gir anbefalinger for bedre overvåkingspraksis, forebyggingsstrategier og retningslinjer.

Dette arbeidet utgjør en del av et stort prosjekt for å se nærmere på arbeidsrelaterte sykdommer på EUs arbeidsplasser og forbedre forebyggingen av dem.

Les litteraturgjennomgangen og sammendraget om biologiske agenser og arbeidsrelaterte sykdommer