Sikker automatisering av oppgaver på arbeidsplassen: ny rapport om komparative casestudier

Image

© panuwat – stock.adobe.com

Bruken av kunstig intelligens (KI) og robotteknologi for å automatisere farlige eller repeterende oppgaver for å beskytte arbeidstakere tiltar. Disse teknologiene kan imidlertid også medføre nye arbeidsmiljøutfordringer som det må tas hensyn til, samt nye risikoer som bør håndteres effektivt i disse tidlige stadiene.

For å belyse dette komplekse emnet har EU-OSHA publisert en rapport om komparative casestudier om avansert robotautomatisering. Rapporten ser nærmere på implementeringen og konsekvensene av KI-baserte systemer og intelligente samarbeidende roboter (cobots) for automatisering av oppgaver på arbeidsplassen, med fokus på arbeidstakeres helse og sikkerhet.

Ulike aspekter utforskes også i en rekke relaterte diskusjonsnotater og rapporter: Arbeidsmiljøutfordringer og -muligheter knyttet til implementering, Anbefalinger for automatisering av kognitive oppgaver, Anbefalinger for automatisering av fysiske oppgaver, Driver, hindringer og anbefalinger for implementering, Tilrettelegging for aksept av KI-baserte systemer på arbeidsplassen.

Ta en titt på konklusjonene fra vårt nylige seminar om Avansert robotteknologi og KI-baserte systemer for automatisering av oppgaver: Konsekvenser for arbeidsmiljø og helse.

Interessert i automatisering av oppgaver? Følg med på vår kommende kampanje «Et sikkert og godt arbeidsmiljø i den digitale tidsalder» – det er et av prioriteringsområdene!

Ta en titt på alle publikasjoner om avansert robotteknologi og automatisering av oppgaver