Fra samlebånd til sykehus: 8 casestudier om integrering av samarbeidende roboter med fokus på arbeidsmiljø og helse

Image

© FotoArtist - stock.adobe.com

Å samarbeide med roboter for å gjøre jobbene våre enklere og sikrere er ikke lenger en fremtidsvisjon.

EU-OSHA har analysert bruken av robotikk og KI-baserte systemer for å automatisere ulike oppgaver på arbeidsplassen, med særlig fokus på konsekvensene for arbeidsmiljø og helse.

Målet er å forstå hvordan slike systemer kan integreres på en trygg og effektiv måte, inkludert cobots (eller samarbeidende roboter), og sikre at de blir en ressurs i stedet for en risiko.

Konklusjonene er tydeliggjort gjennom åtte casestudier som dekker ulike arbeidserfaringer: automatisering av gjødselfjerning; sagbruksproduksjon; samlebånd og industriell produksjon; sying i bilindustrien; palletering og depalletering; smart automatisering innen stålproduksjon; avansert robotikk innen produksjon av plastprodukter og; KI innen medisinsk diagnostikk.

I nær fremtid kommer vi til å publisere en sammenlignende rapport med casestudier om KI-baserte systemer og avansert robotikk for automatisering av oppgaver.

Utforsk alle publikasjoner om robotikk og KI.

Interessert? Les mer med EU-OSHAs kommende kampanje for «Et sikkert og godt arbeidsmiljø i den digitale tidsalder»!